İLBER ORTAYLI ÖNERİYOR: GÖRÜLMESİ GEREKEN 20 ESER


 1. Ayasofya (Istanbul; Bizans İmparatorluğu, 6'ncı yüzyıl, Miletoslu [Milet] Isidoros ile Trallesli [Aydın] Anthemios)

2. Süleymaniye Camii (Istanbul; Osmanlı İmparatorluğu, 16'ncı yüzyıl, Mimar Sinan) 3. Selimiye Camii (Edirne; Osmanlı İmparatorluğu, 16'ncı yüzyıl, Mimar Sinan) 4. Sultan Han (Aksaray; Anadolu Selçuklu Devleti, 13'üncü yüzyıl, Şamlı Muhammed bin Havlan) 5. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas; 13'üncü yüzyıl, Anadolu Selçuklu Devleti, Hürrem Şah) 6. Mahmutbey Camii (Kastamonu; 14'üncü yüzyıl, Candaroğulları Beyliği, Nakkaş Mahmud oğlu Abdullah) 7. Bergama Zeus Altar (Bergama, Pergamon Krallığı, MÖ 2'nci yüzyıl, Phyromachos) [19'uncu yüzyıl sonunda Almanya'ya kaçırıldı, bugün Berlin'de Pergamonmuseum'da sergileniyor]. 8. Surp Haç Kilisesi (Ahdamar Adası-Van; Ermeni Vaspurakan Krallığı, 10'uncu yüzyıl, Mimar Manuel) 9. Ishak Paşa Sarayı (Doğubeyazıt-Ağrı; Osmanlı Imparatorluğu, 18'inci yüzyıl, mimarı bilinmiyor) 10. Rüstem Paşa Camii (Istanbul; Osmanlı İmparatorluğu, 16'ncı yüzyıl, Mimar Sinan) 11. Kanuni Sultan Süleyman (devrinde Büyükçekmece) Köprüsü (İstanbul; Osmanlı İmparatorluğu, 16'ncı yüzyıl, Mimar Sinan) 12. Sokullu (Şehid) Mehmed Paşa Camii (İstanbul; Osmanlı İmparatorluğu, 16'ncı yüzyıl, Mimar Sinan) 13. Selimiye Kışlası (İstanbul; Osmanlı İmparatorluğu, 19'uncu yüzyıl, Krikor Balyan) 14. Birgi Çakırağa Konağı (Birgi-İzmir; Osmanlı Imparatorluğu, 18'inci yüzyıl, mimarı bilinmiyor) 15. İbrahim Paşa Sarayı (İstanbul; Osmanlı İmparatorluğu, 15'inci yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor, mimarı bilinmiyor.) [Bugün "Türk İslam Eserleri Müzesi" olarak hizmet veren saray, Kanuni Sultan Süleyman döneminde restorasyon gördükten sonra Pargali İbrahim Paşa tarafından kullanıldı; ismini de bu dönemden almaktadır.]

16. Alanya Kalesi (Alanya; Anadolu Selçuklu Devleti, 13'üncü yüzyıl) [Kale, I. Alaeddin Keykubad'ın fethinden sonra yeniden ve bugünkü hâliyle inşa edildi; orijinal hâli Helenistik Dönem'e tarihlenmektedir.] 17. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (Ankara; Türkiye Cumhuriyeti, 20'nci yüzyıl, Bruno Taut) 18. İtalyan Sefarethanesi (İstanbul;j Osmanlı Imparatorluğu, 20'nci yüzyıl, Giulio Mongeri) [Bugün Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hizmet vermektedir.] 19. Mihrimah Camii (İstanbul; Osmanlı İmparatorluğu, 16'ncı yüzyıl, Mimar Sinan) 20. Gazanfer Ağa Medresesi (İstanbul; Osmanlı Imparatorluğu, 17'nci yüzyıl, Mimar Davut Ağa)Sevgilerimle,

Kuklanız!

0 comments

Fikirlerinizi önemsiyorum,
Lütfen benimle düşüncelerinizi paylaşın :)