İSLAM AHLAKININ ESASLARI KİTABI - BABANZADE AHMED NAİM


Siyer Vakfı "Ahlak Okumaları" kapsamında okunacak 5. kitap Babanzade Ahmed Naim'den "İslam Ahlakının Esasları" kitabıydı.

Babanzade'yi ilk defa bu kitapla tanıdığım için, kitabın ayrı bir ehemmiyeti doğdu gözümde. Mehmet Akif Ersoy'un yakın arkadaşı ve kabir komşusu Babanzade ile ilgili bilgi almak isterseniz; Mehmet Akif'in Kabir Arkadaşı Babanzade Ahmed Naim Kimdir? yazımı okuyabilirsiniz.


Ahmed Naim eserin yazılma nedenini şöyle ifade eder:

1912 Ağustos'unda ikinci defa olarak Lahey'de "Ahlak Terbiyesi Kongresi" toplanmış idi. Hükümetimiz, ilk ilmi toplantıya iştirak etmemiş/katılmamış olduğu için buna olsun temsilci gönderilmesi ve Şark'ta ahlak terbiyesinin dayanağı olan esasları anlatan bir raporun Kongre'de bulunan temsilcilere sunulması resmen rica olunmuştu.

Bu resmi talepte, Şark terbiyesi hakkındaki malumatın, vaktiyle Korfo'lu bir Yunan tarafından yazılmış kısa bir eserden ibaret olduğu da açıklanmıştı.Maarif Nezareti/Eğitim Bakanlığı, bu davete katılacağını bildirdi. Dönemin Eğitim Bakanı merhum Emrullah Efendi, gereken raporun hazırlanmasını benden istedi.

Raporun bir dereceye kadar hazırlanmasına tarafımdan özen gösterildiyse de, Kongre'nin toplanması günlerine yakın bir zamanda Kabinenin/Hükümetin değişmesi, taslak halinde kalan eserin tamamlanmasına ve son şekli almasına olduğu gibi, hükümet tarafından temsilci gönderilmesi hakkında verilen resmi sözün tutulmasını da geri bıraktı. Bereket versin ki, o sene kendi hesabına Kongre'ye katılan bir iki Türk bulundu da, hükümetin, içine düştüğü yalancılık mevkii de biraz gizli kalabilirdi.

O zamanki müsveddeleri, Sebilürreşad mecmuası neşretmiş idi. Bugün belki, yalnız bir tarihi vesika olmaktan fazla kıymeti olmayan o satırları, bazı vatandaşlarımızın zevk ve mizacına/tabiatına uygun düşer inancıyla, düşüncesiyle aynen yayınlıyorum.

İsabet mi ediyorum? 

Bilmem!

 Kitap; Osmanlı Türkçesiyle yazılmış orijinal metniyle yayınlanmıştır. Kitapta çok isabetli, unutulmuş ve biz insanoğluna silkeleyen çok sayıda hadise yer verilmiştiKitabın bahsettiği konular aşağıdaki gibidir:


1- İslam ahlakının kaynağı islam dinidir.
2- İslam dininde güzel ahlakın önemi
3- İman ile güzel ahlak arasındaki ilişkiyi açıklayan hadisler ve deliller
4- Hürriyet ve mesuliyeti gösteren ayetler ve hadisler
5- "Asli günah teorisi" islam dinine uymaz.
6- Kader ve mesuliyet
7- İslama göre vazife
8- İslam ahlakının akli niteliği
9- Rasyonalizm İslam dini ile barışabilir
10- Ahlakın kaynağı vahiy olmakla ahlaki vazife niteliğini kaybetmez.
11- Müslümanların peygamber inancı
12- Dini ve ahlaki vazifeler iki derecelidir: Ruhsat ve azimet

Sevgilerimle.
Kuklanız!

0 comments

Fikirlerinizi önemsiyorum,
Lütfen benimle düşüncelerinizi paylaşın :)